Vizitë në fermë

8.00


  Description

  Ky aktivitet është i përshtatshëm për të gjithë, pavarësisht nivelit  apo moshës.

  Nëse ky është kontakti juaj i parë me kalin do të bëjmë të mundur që të jetë një kontakt unik.

  Programi:

  Ju do të keni një shpjegim mbi fermën dhe aktivitetet kryesore të saj, mbi kuajt, karakteret, historitë e tyre të vecanta. Ne do t’ju prezantojmë me një kalë të caktuar dhe do të udhëheqim minutë pas minute vendosjen e një raporti me të, përmes prekjes, përqafimit, ledhatimit.

  Pjesë e eksperiencës do të jetë pastrimi I kalit, njohja me pajimet, vendosja e pajimeve, udhëheqja e kalit në pistë, marrëdhënia me kalin në tokë, komunikimi përmes gjesteve.

  Gjatë 45 minutave që zgjat kjo eksperiencë do të mësoni dhe ushtroheni si të hipni dhe të zbrisni në kalë pa ndihmë. Eksperienca mundëson ecje me kalë për disa minuta të drejtuar nga instruktori.  Gjithashtu mund të fiksoni fotografitë tuaja prej kësaj experience.

  Programi është I ndarë në 3 pjesë : 5 minuta prezantim dhe kontakt, 10 minuta vendosja e pajimeve dhe marrëdhënia nga toka, 30 minuta praktika mbi kalë. I gjithë programi udhëhiqet nga një instruktor I cili vendos për hapat që ndiqen.

  Additional information

  To book this experience

  You must call ahead and reserve your spot at least 1 day in advance in order to ensure we are ready for you. We’re not able to accept unscheduled or last-minute guests.

  Clothing and Equipment Requirements:

  the following clothing is required for this experience:

  Long pants that fully cover the leg down to the ankle (preferably jeans) – No shorts are allowed
  Plain cotton blouse or shirt, suitable for the weather
  Closed, comfortable shoes like hiking boots – with no more than 2cm heel (no sneakers or sandals)

  Disclaimer:

  As with all experiences in our center, the participant must accept and follow the safety rules that are explained to him/her by the instructor at all times while on our premises and while engaging with our horses. Riding is a discipline with strict rules, and any advice of the group leader is mandatory to be followed to maintain safety. By joining this activity, you acknowledge that you do so at your own risk and that, although we work hard to provide a safe environment for you, horses are animals and can act unpredictably, even with the most experienced riders. The stable will not be held responsible for any damage to personal items or injuries you might incur.