Fundjavë në Labëri

90.00


Përshkrimi

Aventurë, histori dhe plazh.

DITA 1

Nisja nga Gjirokastra në orën 9:00.

Do të nisemi drejt krahinës së famshme të Kurveleshit me xhipa 4X4.

Gjatë rrugës do të vizitojmë ujësjellësin 200 vjecar të Ali Pashës dhe një ndalesë për disa fotografi në pikën panoramike ku takohen kanionet me lumin e Bënçës.

Vazhdojmë rrugëtimin tonë drejt fshatit të Progonatit ku do të kemi mundësinë të vizitojmë një nga baxhot e zonës dhe të provojmë produktet tradicionale si djathi, gjiza dhe produktet e tjera të qumështit të cilët mjeshtrat e zones i përgatisin me aq mjeshtëri ndër shekuj.

Do të shkojmë drejt ujëvares të bukur dhe magjepsëse të Peshturës.

Pasi të kemi konsumuar drekën në një bujtinë lokale do të vazhdojmë vizitat tona drejt fshatit piktoreskt të Nivicës. Këtu do të njihemi me historinë e zonës e cila fillon që nga lashtësia, e më pas do të vizitojmë qendrën e fshatit, rrënojat e kalasë, pikën ku takohen kanionet e Gusmarit dhe Nivicës dhe sipas dëshirës mund të zbresim dhe në kanion (rreth 2 orë experiencë e nivelit mesatar).

Pasi të kemi mbaruar vizitat tona do të kthemi në bujtinën pritëse ku do të konsumojmë darkën dhe do të ndezim një zjarr rreth të cilit mund të pimë ndonjë gotë raki duke shijuar qetësinë e natës.

 

DITA 2

Pasi të kemi konsumuar mëngjesin do të nisemi drejt fshatrave Kuç- Fterrë- Çorraj -Borsh

Rruga kalon përmes kanionit të lumit dhe të jep një kënaqësi të vecantë.

Peisazhet dhe dhe bukuritë natyrore që do të ketë ky udhëtim do tju mbeten gjatë në mendje.

Ndalesa e rradhës do të jetë fshati i Borshit ku do të shpenzojmë pjesën e mbetur të ditës anës ujit të kristaltë.

Nisja drejt Gjirokastrës rreth orës 17:30 rruga do të jetë kthim nga e rivieres së Sarandës përmes fshatrave Piqeras, Lukovë, Shën Vasil, Nivicë (e Sarandës) e në vazhdim.

 

PËRFSHIHEN

Transporti vajtje-ardhje me xhipa 4X4 nga Gjirokastra

Fjetja ne bujtinë lokale

Dreka, darka dhe mengjesi

Vizita ne baxho

Guida dhe shoferi

Informacione të tjera

Day 1

Departure from Gjirokastra at 9:00
We will head to the famous province of Kurvelesh in 4X4 jeeps.
Along the way we will visit the 200-year-old Ali Pasha water supply and a stop for some photos at the panoramic point where the canyons meet the Bënçë River.
We continue our journey to the village of Progonati where we will have the opportunity to visit one of the area's dairies and try traditional products such as cheese, cottage cheese and other dairy products that the area's masters have been masterfully preparing for centuries.
We will head to the beautiful and fascinating waterfall of Peshtura. After having lunch at a local inn we will continue our visits to the picturesque village of Nivica. Here we will get acquainted with the history of the area which starts from antiquity, and then we will visit the village center, the ruins of the castle, the point where the canyons of Gusmari and Nivica meet and if desired we can go down to the canyon (about 2 hours average level experience)
Once we have finished our visits we will return to the reception guesthouse where we will have dinner and light a fire around which we can drink a glass of brandy enjoying the tranquility of the night.

Day 2

After consuming breakfast we will leave for the villages Kuç- Fterrë- Çorraj -Borsh.
The road passes through the river canyon and gives you a special pleasure.
The landscapes and natural beauties that this trip will have will stay in your mind for a long time.
The next stop will be the village of Borsh where we will spend the rest of the day by the crystal clear water.
Departure to Gjirokastra around 17:30 the road will be a return from the Sarajevo Riviera through the villages of Piqeras, Lukova, St. Vasil, Nivica (Saranda) and onwards.

Included

Round trip with 4X4 jeeps from Gjirokastra
Sleeping in the local guesthouse
Lunch, dinner and breakfast
Visit ne baxho
Guide and driver