Shtëpia Babameto

(Average 0 of 0 Ratings)
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
place-imgplace-imgplace-imgplace-imgplace-imgplace-img

Kjo shtëpi është shumë afër qytetit dhe është pranë pazarit të vjetër.

Shtëpia Babameto është shumë afër qytetit dhe është pranë pazarit të vjetër.

Shtëpia është shumë elegante dhe duket si nje ndertes 3-katëshe, por faktikisht është nje kompozim me dy anë e ndërtuar për dy vëllezër. Ajo u ndërtuar në 1885-1887 dhe të dy pjesët e saj janë të organizuara në mënyra të ndryshme. Ndërtesa thuhet se ka qenë shumë e shtrenjtë, pasi është ndërtuar nga mjeshtrat dhe materialet më të mira të kohës.

Më vonë shtëpia është restauruar plotësisht, nga “Heritage without border” dhe ka shërbyer si hostel dhe si qendër kulturore. Restaurimi i saj ka shërbyer edhe si një aktivitet edukues për restauratorët e rinj.

Map of Shtëpia Babameto