KANIONI I LENGARICËS

Langarica Canyon Permet
(Mesatarja 0 nga 0 Vlerësime )
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
place-imgplace-imgplace-imgplace-imgplace-imgplace-img

Lumi i Lengaricës ka një gjatësi prej 36.6 km dhe rrjedh në pjesën jugore të malit të Gramozit duke formuar një kanion madhështor të përbërë nga shkëmbinj gëlqeror i cili fillon nga Ura e Dashit deri tek Ura e Katiut me një gjatësi prej rreth 3.700m. Përgjatë kanionit, përveç ujrave termale të Bënjës, gjenden edhe shpella midis të cilave përmendim “Shpellën e Pëllumbave” dhe “Shpellën e Katiut” të përdorura si vendbanime në kohërat antike.

Harta e KANIONI I LENGARICËS

Skip to toolbar