KISHA E SHËN E PRËMTES NË QYTETIN E PËRMETIT

(Mesatarja 0 nga 0 Vlerësime )
  • place-img
place-img

Kisha e Shën e Premtes ngrihet buzë përroit nga ana jugore e qytetit. Ajo është e tipit bazilikat me përmasa të konsiderueshme: 22 m e gjatë, 16 m e gjerë dhe 8 m e lartë. Kisha përbëhet nga 3 nefe dhe është ndërtuar me sistem me gurë shtufi të lidhura me llaç gëlqereje dhe mbulohet me çati dyujëse me rasa guri. Dekoracionet e brëndëshme të saj, janë të përbëra nga piktura murale dhe punime të gdhendura në dru. Mbishkrimi i gdhendur mbi një pllakë guri bën fjalë për ndërtimin e kishës më 1776 nga kryemjeshtri Ilia Kristo ndërsa piktura murale, me skena nga Shkrimet e Shenjta, është realizuar më 1808 nga piktori Terpo Zografi djali i Kostandin Zografit piktor afreskesh e ikonash nga Mokra e Korçës. Ikonostasi dhe gdhëndjet në dru, janë punuar artistikisht nën drejtimin e Dhimitrit, Mjeshtrit shqiptar nga Konica.

Harta e KISHA E SHËN E PRËMTES NË QYTETIN E PËRMETIT

Skip to toolbar