BURIMET E UJIT TË FTOHTË

(Mesatarja 0 nga 0 Vlerësime )
  • place-img
place-img

Monument Natyrekat. III Turizmi iNatyrës, Luzat NjA/Qendër
Gjendet ne te djathte te rruges automobilistike kombetare Tepelene-Gjirokaster, pak pas degezimit te rruges automobilistike per ne Permet. Burimi ne pjesen e siperme te shpatit te majte te lugines se Drinosit, ne kontaktin e shkembinjve gelqerore me ata flishore. Ujrat e rreshje-atmosferike qe bien ne pjesen lindore te malesise se Kurveleshit (Buza e Bredhit), nepermjet zga-verimeve e shpellave karstike, depertojne ne thellesi te shkembinjve gelqerore dhe ushqejne kete bu-rim. Shpati ku de! burimi eshte i veshur me bimesi natyrore te dushkut dhe shkurreve. Ne afersi te lu-gines, druret e rrepeve jane mjaft te rritur. Zhurma e ujit, gjelberimi, cicerimat e zogjve etj, prej ko-hesh, e kane kthyer kete vend ne mjedis pushimi per udhetaret. Vizitohet me lehtesi pasi eshte prane rruges automobilistike Tepelene-Gjirokaster.Ka vlera shkencore (hidrologjike, gjeomorfologjike), estetike e turistike. Ato jane shpallur shesh ne mbrojtje me VKM nr. 676 date 20. 12.2002 , vizitohen duke marre rrugen Tepelene-Gjirokaster. (Koordinatat: 40° 15′ 11″ Veri, 20° 03’39” Lindje)

Harta e BURIMET E UJIT TË FTOHTË

Skip to toolbar