GRYKA E KËLCYRËS

(Mesatarja 0 nga 0 Vlerësime )
  • place-img
place-img

Kjo grykë madhështore e cila shtrihet midis Këlcyrës dhe Dragotit me një gjatësi prej 13 km formon një kanion thellësia e të cilit arrin deri në 1.000 metra. Në shpatin e djathtë të grykës gjenden shpellat e Mezhgoranit dhe Dragotit ndërsa përgjatë lumit mund të admirohen shumë burime nëntokësore, ndër të cilët veçojmë Ujin e Zi të Këlcyrës i cili del në sipërfaqe në buzë të shtratit të lumit Vjosa duke krijuar një shumëllojshmëri ngjyrash. Bukuri të veçantë janë dhe burimet karstike të zonës së quajtur “Rrepet e Këlcyrës” të cilët dalin në sipërfaqe në një lartësi rreth 50 m mbi shtratin e lumit Vjosa duke krijuar ujvara të mrekullueshme.

Harta e GRYKA E KËLCYRËS

Skip to toolbar