KISHA E SHËN MËRISË, FSHATI LEUSË

(Mesatarja 0 nga 0 Vlerësime )
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
place-imgplace-imgplace-imgplace-imgplace-img

Është e tipit bazilikat, ndërtuar në fund të shekullit XVIII me përmasa 23 m gjatësi dhe 10.5 m gjerësi. Naosi është i ndarë në 3 nefe, ku ato anësore janë të mbuluara me kësula sferike, ndërsa nefi qëndror me qemer cilindrik. Kupola ngrihet mbi tamburin e ngushtë e të lartë dhe 12 dritaret ndodhen në hapësirën e mesit. Një narteks dykatësh dhe ambienti i altarit kompletojnë strukturën. Në anën jugore i bashkangjitet nje paraklis i vogël i ndërtuar më vonë. Kisha është ndërtuar me gurë vëndi dhe e mbuluar me rasa guri. Kisha, e pasur me piktura murale dhe ikonostase, ka një mbishkrim pikturuar mbi portën e hyrjes e cila dëshmon mjeshtëritë e atyre që punuan. Pikturat murale janë të vitit 1812 ndërsa ikonostasi i gdhendur mban datën 1817. Vlera të veçanta artistike përbëjnë afresket dhe ikonostasi i gëdhendur në dru arre. Pamjet dhe kompozimet në dru të marra nga Bibla dhe nga natyra kanë një stil dhe mjeshtëri të lartë.

Harta e KISHA E SHËN MËRISË, FSHATI LEUSË

Skip to toolbar