Lesser Kestral bird watching in Gjirokastra, Albania

The Lesser Kestral bird watching in Gjirokastra

A spectacular show has just started this year in the southern part of Albania, where it is located the bulk of the Lesser Kestrel roosting sites.

The first 80-100 individuals were observed, as expected, during last week on the medium voltage lines in Lushnje, Fieri, Vlora, Tepelena and Dropulli. Observations undertaken in the last 10 years confirm that the Lesser Kestrel forms at least six different roosting sites spread mostly in the south as it is shown in the attached map.

bird watching Gjirokastra Albania Lesser Kestral bird watching in Gjirokastra, Albania Bird watching Gjirokastra Albania

Albania shelters every year, in July-September, circa 10 % of the global population of the species. This fact underlines the importance of Albania for the global survival and conservation of this species.

Albanian Map of Falco naumanni habitat

The Lesser Kestrels perform post-breeding or pre-migratory movements, exactly before undertaking the “real” autumn migration to Africa. The most

recent scientific articles have proved that these amount of 6000-7000 individuals comes from breeding populations of Northern Macedonia, Greece, Italy, Bulgaria etc.

In Albania, they stop in valleys or planes where the presence of insects is quite high. This pit-stop provides the last energy supply ahead to a very difficult and long journey of about 3000-4000 km to the African wintering grounds. At the same time, this is the last service they freely provide for farmers, helping them to limit a considerable amount of insects that feed on agricultural crops.

AOS is monitoring since several years, the largest roosting sites of Lesser Kestrel in the country, a work that is consistent with the monitoring of other rare, endangered, or of global interest for nature conservation.

 

______

Shqip

Rikthehet Skifteri i Verdhë në Gjirokastër

Një shfaqje spektakolare sapo ka nisur këtë vit në jug të vendit, aty ku ndodhen shumica e fjetoreve të Skifterit kthetraverdhë (Falco naumanni).

80-100 individët e parë të mrekullueshëm u vrojtuan sikurse pritej javën e shkuar, në linjat e tensionit të mesëm në Lushnje, Fier, Vlorë, Tepelenë dhe Dropull. Vrojtimet e kryera vitet e fundit konfirmojnë se Skifteri kthetraverdhë formon të paktën gjashtë fjetore të shpërndara kryesisht në jug të vendit sikundër tregohet në hartën bashkëngjitur.

bird watching Gjirokastra Albania Lesser Kestral bird watching in Gjirokastra, Albania Bird watching Gjirokastra Albania

Shqipëria strehon çdo vit, në muajt Korrik-Shtator, rreth 10 % të popullatës globale të këtij lloji, fakt që e bën Shqipërinë tepër të rëndësishme për mbijetesën dhe mbrojtjen globale të kësaj specieje.

Skifterët kthetraverdhë kryejnë lëvizje pas folezimit ose ndryshe para-shtegtuese, pikërisht përpara se të ndërmarrin shtegtimin e “vërtetë” vjeshtor drejt Afrikës. Artikujt shkencorë të viteve të fundit vërtetojnë se e gjithë kjo sasi prej 6000-7000 individësh vijnë nga popullatat folezuese të Maqedonisë së Veriut, Greqisë, Italisë, Bullgarisë etj.

Në vendin tonë, ata ndalojnë për rreth dy muaj nëpër lugina apo fusha ku prania e insekteve është e mjaft e lartë. Kjo ndalesë u shërben si një furnizim energjitik i fundit përpara rrugëtimit të vështirë prej afro 3000-4000 km drejt Afrikës ku kalojnë edhe dimrin. Njëkohësisht, qëndrimi nëpër fusha ështe shërbim i fundit i ofruar pa pagesë për fermerët, duke i ndihmuar në reduktimin e një sasie të konsiderueshme insektesh që ushqehen në të mbjella.

AOS monitoron që prej disa vitesh fjetoret më të mëdha të Skifterit kthetraverdhë në vend, punë që përputhet me monitorimin edhe të shpendëve të tjerë të rrallë, të rrezikuar apo me interes global për mbrojtjen e natyrës.

About the Author

By visit-gjirokastra / Administrator, bbp_keymaster

Follow visit-gjirokastra
on Aug 05, 2019