RRETH SHOQATES VISIT GJIROKASTRA

VGA është një organizatë jofitimprurëse e themeluar nga bashkimi vullnetar i shumë aktorëve të industrisë së turizmit (bizneset lokale, OShC) në qarkun e Gjirokastrës si zonë administrative, e cila përfshin territorin e 7 bashkive (Gjirokastra, Përmet, Tepelenë, Memaliaj, Kelcyrë. , Libohove, Dropull). Organizata është themeluar në shtator 2019 në Gjykatën Civile Tiranë, me vendimin nr. 6323. Themelimi i VGA dhe funksionimi fillestar i saj mbështetet nga Risi Albania (projekt i Agjencisë Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim).
Që nga fillimi i saj, VGA është mbështetur nga aktorë lokalë nga të gjithë sektorët e turizmit, të moshave të ndryshme, prejardhjeve ose grupeve etnike të ndryshme, burra dhe gra, fermerë dhe mësues, ekspertë të turizmit dhe anëtarë të aktiviteteve aventureske, artizanë dhe akademikë, eksplorues dhe zyrtarë, studentë dhe sipërmarrës të rinj, sepse idetë e të gjithëve kanë rëndësi.
VGA është organizatori dhe koordinatori i Komitetit të Ekspertëve të Turizmit me përfaqësues nga secila prej 7 bashkive të qarkut dhe me angazhimin e Prefektit të Qarkut dhe Kryetarit të Këshillit të Qarkut duke synuar bashkërendimin e përpjekjeve drejt një strategjie dhe plani të përbashkët veprimi. mbi zhvillimin e turizmit.
VGA financohet nga kontributi i anëtarëve të saj (kuotat vjetore), donatorët dhe gjithashtu mbështetet nga puna vullnetare e aktorëve të ndryshëm.

VLERA THEMELORE TË SHOQATES VISIT GJIROKASTRA

Vlerat tona përcaktojnë atë që jemi; se si ne evoluojmë dhe si ndikojmë në zhvillimet në rajon dhe vend, përmes një strategjie operacionesh të qëndrueshme, autentike dhe vepruese.

Kreativiteti

Krenaria për traditat tona

Ndershmëria dhe autenticiteti

Besueshmëria

Fryma luftarake për të mbrojtur Natyrën, Kulturën dhe Traditat tona

Toleranca, Përfshirja dhe Diversiteti

MISIONI I SHOQATES VISIT GJIROKASTRA (VGA)

Bazuar në kultivimin dhe (ri) kultivimin e traditave, natyrës dhe (hi) historive tona dhe nëpërmjet menaxhimit të mirëkoordinuar të palëve të interesuara, Gjirokaster ofron një portofol të larmishëm përvojash autentike dhe krijuese udhëtimi që gjenerojnë sipërmarrje dhe punësim në të gjithë komunitetet tona në rajon.

VIZIONI PËR RAJONIN

Në 5 vjet, Gjirokastra do të bëhet një vend i preferuar për udhëtarët për të shijuar përvojat dhe historitë autentike shqiptare të bazuara në traditat tona unike, natyrën e paprekur dhe historinë e pasur, duke përfituar komunitetet në zonat urbane dhe rurale.

OBJEKTIVAT E SHOQATES VISIT GJIROKASTRA

E nxitur nga misioni i saj, Shoqata Visit Gjirokastra është e fokusuar në konceptimin dhe zbatimin e objektivave të mëposhtëm në një periudhë afatmesme:

  • Koordinimi dhe angazhimi i operatorëve rajonalë të sektorit të turizmit drejt zhvillimit të një strategjie të përbashkët rajonale gjatë gjithë vitit për turizmin, trashëgiminë kulturore dhe mbrojtjen e mjedisit.
  • Iniciativa për ngritjen e kapaciteteve në zhvillimin e aftësive të ndryshme të buta për anëtarët e saj dhe personelin e tyre, drejt një modeli të qëndrueshëm dhe provë të zhvillimit të turizmit në të ardhmen për rajonin.
  • Të mbështesë anëtarët e saj për fillimin dhe zhvillimin e produkteve të kombinuara turistike në përputhje me kërkesën e tregut dhe profilizimin e synuar turistik për rajonin, duke synuar rritjen e kontributit turistik në ekonominë e brishtë të rajonit, duke krijuar kështu mundësi punësimi.
  • Krijimi i strategjisë së menaxhimit të destinacioneve në përputhje me strategjitë kombëtare dhe vendore për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Mbi bordin e politikëbërësve të qeverisjes vendore dhe fushatës avokuese që synojnë konsolidimin e përpjekjeve të të gjithë aktorëve drejt ringjalljes së turizmit në rajon.
  • Markimi dhe promovimi i destinacioneve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, nën një markë ombrellë dhe parime udhëzuese. Organizimi i eventeve në rajon dhe më gjerë, duke mbështetur zbatimin e strategjisë së zhvillimit të turizmit

Zgjidhja dhe realizimi i objektivave të mësipërm synon pozicionimin e qarkut të Gjirokastrës në hartën e udhëtarëve, jo vetëm për flamurin e qytetit të gurtë, por për pasurinë, vlerat dhe autenticitetin e territoreve natyrore, kulturore, arkeologjike, fetare, kulinare dhe të virgjëra që ai përfaqëson.

about vga-min
Skip to toolbar