KALAJA ILIRE E KËLCYRËS

(Mesatarja 0 nga 0 Vlerësime )
  • place-img
  • place-img
  • place-img
  • place-img
place-imgplace-imgplace-imgplace-img

Ngrihet mbi faqen shkëmbore të malit Trebeshinë, në hyrje të grykës së Këlcyrës. Kështjellë identifikohet me qytetin Eriboia të Parauejve, fisit iIlir që banonte në trevën e Përmetit. Nga studiuesit është ngritur edhe një hipotezë e dytë se nuk kemi të bëjmë me një qytet por me një fortesë ilire. Në këtë kështjellë veçojmë 4 faza ndërtimi: e para në shek. IV-III p.e.s, e dyta në shek III-V, e treta lidhet me rindërtimet mesjetare në shek. VI-XVIII dhe e katërta në fillimet e shek XIX.

Harta e KALAJA ILIRE E KËLCYRËS

Skip to toolbar